Slovar izrazov projektnega vodenja

A

Agilne metodologije

Agilni manifest

Agilnost

Asimetrične informacije na projektu

B

BABOK

Backlog

Baseline projekta

Baza znanja

Blueprint dokument

Bootstrap

Burndown chart

C

Cilji projekta

CSF projekta

CSM certifikat

Č

Časovnica

D

Deležniki projekta

Design thinking

DevOps

Digitalna preobrazba

Digitalna transformacija

Digitalne kompetence

Diskrepance (odstopanja) na projektu

DOD – “Definition of Done”

Dokumentacija projekta

Dokumentni sistem za projektno vodenje

Dolg projekta

Drugo mnenje

E

Ekipa

Epic

ERP

Eskalacija

ETA – ocenjeni čas zaključka naloge

EX in zadovoljstvo sodelujočih na projektu

F

Faze projekta

Finančni načrt projekta

Fiksna cena projekta

FTE – Ekvivalent polnega delovnega časa

Funkcijska organizacija

Funkcionalne zahteve

G

Ganttov diagram

Grobo ocenjevanje projekta

Growth mindset – K rasti naravnana miselnost

H

I

Inkrement

Inputi

Ishikawa diagram

Iterativni razvoj

Izvedljivostna študija

J

JIT – Just In Time

K

Kaizen

Kakovost na projektu

Kanban

Kick-off sestanek

Kompromis

Komunikacija na projektu

Kontingenčni načrti in ukrepi

KPI projekta

Kritična pot projekta

Krizni management

L

Leadership

M

Management projektov

Magični projektni trikotnik

Matrična organizacija

Matrika kompetenc

MD – človek dni

Mehke veščine

Mejnik projekta

Mentorstvo

Metodologija projektnega vodenja

Mikroplan faze projekta

MoSCoW metoda

Motivacija

Mrežni diagram projekta

MVP

N

Nadzor projekta

Nadzorni projektni svet

Nasedli stroški

Nefunkcionalne zahteve

O

Obseg projekta

Obveznosti

Ocenjevanje projekta

Odgovornosti na projektu

Odločitveno drevo

Organizacijska kultura

Orodja za vodenje projektov

Outputi

P

Parametrično ocenjevanje

Pareto načelo

PBI – Product Backlog Item

PDCA ali Demingov krog

PERT

PERT diagram

Plan projekta

PMO – Projektna pisarna

PMP certifikat

Poročilo o napredku projekta

Portfelj projektov

Poslovna analiza

Pravila sodelovanja na projektu

Proaktivnost

Produktno vodenje

Program projektov

Projekt

Projektni management

Projektna organizacija

Projektni načrt

Projektni vodja

Projektno vodenje

Prototipiranje

PSPO Certifikat

R

RACI matrika

Register tveganj

Resursi (viri) na projektu

Retrospektiva, tudi Retro

Revizija projekta

RFP – Zahteva za ponudbo

S

Scrum master

Scrum metodologija

Sestanki

SLA

SME – področni strokovnjaki

Spike

Sponzor projekta

Spremembe na projektu

Sprint

Start-up

SWOT

Š

T

Tabla projekta

Teambuliding

Tehnični dolg

Testiranje na projektu

Time and Material – Obračun projekta po porabi

Tveganja na projektu

U

UAT

User story – Uporabniška zgodba

V

Vitko projektno vodenje

Vodja projekta

Vloge na projektu

Vrednost

VUCA

W

WAR room – projektna soba

Waterfall metodologije

WBS – strukturirana členitev dela

What-if scenariji

WIP – Delo v teku

Z

Zaključek projekta

Zrelost projektnega vodenja

Ž

Življenjski cikel projekta