Epic

V agilnem projektnem vodenju je epic velika, visokonivojska enota dela, ki obsega več manjših nalog, znanih kot “user stories” ali zahteve. Epic običajno predstavlja večji cilj ali kompleksen sklop funkcionalnosti, ki je prevelik, da bi ga lahko obravnavali v enem samem sprintu ali ciklu dela. Ključne značilnosti epica vključujejo:

Velik obseg: Epic zajema široko področje dela in se običajno deli na več manjših, bolj upravljivih user stories ali nalog, ki so lažje izvedljive.
Dolgoročna narava: Epics so običajno daljše trajanje in morda ne bodo zaključeni v enem sprintu ali celo več sprintih. Zaradi tega so pogosto uporabljeni za načrtovanje in sledenje na višji ravni.
Strateški pomen: Epics pogosto predstavljajo pomembne poslovne cilje ali ključne funkcionalnosti izdelka, ki so vitalni za uspeh projekta ali izdelka.
Razčlenitev na manjše dele: Za boljše upravljanje in izvedbo se epic razdeli na manjše, bolj konkretne user stories ali naloge, ki so lažje oceniti in izvesti.
Prioritizacija in načrtovanje: Epics so predmet prioritizacije in načrtovanja, kjer ekipa določi, kdaj in kako bodo ti veliki kosi dela obravnavani v okviru projektnega cikla.
Sledenje in poročanje: Napredek v izvajanju epica se spremlja skozi čas, kar omogoča ekipam in deležnikom, da imajo pregled nad dolgoročnim napredkom in dostopanjem ključnih ciljev.

Epics so pomemben del agilnega načrtovanja in omogočajo ekipam, da se osredotočijo na širšo sliko, medtem ko še vedno zagotavljajo, da vsak dan opravljajo konkretne in merljive korake proti tem ciljem.

No posts were found.