O portalu

Portal ProjektnoVodenje.com je nastal v letu 2010 z namenom povezati skupnost strokovnjakov s področja projektnega vodenja, ne glede na članstvo, certificiranost in pripadnost različnim PM organizacijam. Že v letu nastanka 2010 je na enem mestu združil podjetja iz slovenskega okolja, ki so ponujala izdelke, informacijske rešitve in storitve za projektno vodenje. Portal je v svojem delovanju doživel nekaj transformacij in se v letu 2023 preobrazil v platformo znanja in kompetenc projektnega vodenja. Več podrobnosti najdete v zgodovini portala.

V obdobju med leti 2010 do 2023 (oziroma danes) je projektno vodenje tudi v Sloveniji doživelo razvcet širšega obsega: v podjetja in organizacije so se uvajale različne metodologije, ustvarjala delovna mesta na področju vodenja projektov ter implementirale številne digitalne rešitve za podporo vodenju projetkov, upravljanju portfeljev projektov ter obratovanju projektnih pisarn. Distribuiran pristop in neomejene možnosti izbire v ponudbi projektnih rešitev in metodologij so zmanjšali vpliv projektnih združenj na odločitve k razvoju in vzdrževanju projektnega vodenja v podjetjih in organizacijah. Izobilje opcij je koristno, hkrati pa zmanjšuje osredotočenost na rdečo nit projektnega vodenja, ki zares ustvarja dodano vrednost.

Poslanstvo portala je torej iskanje vrednosti, ki jo v praksi ponuja projektno vodenje organizacijam, posameznikom in naročnikom – s ciljem ustrezne postavitve projektov vštric operativnemu poslovanju, kontrolo tveganj, stroškov in časa na projekih ter zagotavljati rezultat projektov, ki ga naročnik oz. trg potrebuje. Poskuša ponuditi univerzalne usmeritve in neke vrste uporabno filozofijo do te mere, da bodo družbe sistematično sprejemale prave odločitve na področju svojega razvoja projektnega vodenja.

Pobudnik portala
mag. Primož Frelih, PMP, PSM, PSPO