Inkrement

Inkrement je osnovna enota razvoja v okviru agilnih metodologij, zlasti v Scrumu. Gre za delno končan izdelek, funkcionalnost ali funkcionalni del, ki je izdelan v določenem časovnem okviru, običajno med eno iteracijo ali sprintom. Inkrement mora biti popolnoma delujoč in izpolnjevati določene merila kakovosti, da se lahko šteje za končan.

Ključne značilnosti inkrementa vključujejo:

Končnost: Inkrement mora biti funkcionalen in uporaben za končne uporabnike. To pomeni, da mora imeti vse potrebne funkcionalnosti za izpolnjevanje določenih zahtev.
Povečanje vrednosti: Inkrement dodaja vrednost izdelku ali projektu. Vsak inkrement prispeva k boljšemu delovanju ali funkcionalnosti izdelka.
Dodelitev prioritete: Inkrementi se dodeljujejo na podlagi prioritete. Najprej se razvijejo tisti inkrementi, ki prinašajo največjo vrednost ali so najpomembnejši za projekt.
Redno dostavljanje: Agilni pristop poudarja redno dostavljanje inkrementov, običajno v časovnih intervalih, znanih kot sprints. To omogoča hitro pridobivanje povratnih informacij od uporabnikov in prilagajanje izdelka glede na njihove potrebe.
Testiranje in preverjanje: Vsak inkrement se preveri in preizkusi, da se zagotovi njegova kakovost in delovanje v skladu z zahtevami.

Inkrementi so ključni za agilni razvoj, saj omogočajo postopno izboljšanje izdelka in prilagajanje spremembam v okolju ali zahtevah. Namen inkrementov je zagotoviti, da se projekt razvija v majhnih korakih, kar omogoča boljšo preglednost, nadzor in prilagajanje.

No posts were found.