MD – človek dni

Izraz “MD” se običajno uporablja kot kratica za “človek dni” (angl. “man-days”). To je enota za merjenje časa in dela, ki se uporablja v projektih in vodenju projektov. Človek-dan predstavlja en dan dela enega posameznika. Uporablja se za oceno časa, potrebnega za izvedbo določenega dela ali naloge.

Na primer, če je za določeno nalogo ocenjeno, da bo trajala 5 človek-dni, to pomeni, da bo ena oseba delala 5 dni, da bo nalogo dokončala. Če bi delo opravljalo več ljudi, bi se skupni čas zmanjšal. Na primer, če bi delo opravljalo 2 ljudi, bi trajalo 2,5 dni.

Človek-dni so pomembna enota za ocenjevanje in načrtovanje dela v projektih, saj omogočajo realistično oceno časovnega okvira in virov, potrebnih za dokončanje projektov.

No posts were found.