User story – Uporabniška zgodba

Uporabniška zgodba (ang. “user story”) je orodje, ki se pogosto uporablja v agilnem razvoju programske opreme in projektih za opis funkcionalnih zahtev iz perspektive uporabnika. Uporabniške zgodbe so preproste in jedrnate opise funkcionalnosti ali nalog, ki jih uporabnik želi izvedeti na določen način. Glavni cilj uporabniških zgodb je omogočiti razvojno ekipi razumevanje uporabniških potreb in zahtev ter opisati, kaj je treba izdelati.

Uporabniške zgodbe običajno sledijo naslednjemu formatu:

“Kot [tip uporabnika] želim [neko funkcionalnost] zato, da [razlog].”

Primer uporabniške zgodbe:

“Kot uporabnik spletne trgovine želim dodati izdelke v nakupovalno košarico, da jih lahko kasneje kupim.”

V tej uporabniški zgodbi je “tip uporabnika” opis, za katero vrsto uporabnika gre (v tem primeru uporabnik spletne trgovine), “neka funkcionalnost” je dejanska funkcija ali naloga (dodajanje izdelkov v nakupovalno košarico), “razlog” pa pojasnjuje, zakaj uporabnik želi to funkcionalnost (da jih lahko kasneje kupi).

Uporabniške zgodbe so namenjene enostavnemu in razumljivemu opisu zahtev, kar olajša komunikacijo med člani razvojne ekipe in strankami ter omogoča jasno razumevanje, kaj je treba razviti. Poleg tega uporabniške zgodbe omogočajo prioritizacijo nalog na podlagi uporabniških potreb in zahtev ter se lahko uporabljajo za načrtovanje iteracij ali razvojnih ciklov v agilnih projektih.

No posts were found.