FTE – Ekvivalent polnega delovnega časa

Izraz “FTE” je kratica za “Full-Time Equivalent,” kar v prevodu pomeni “Ekvivalent polnega delovnega časa.” FTE je enota za merjenje zaposlenih ali delovnega časa in se uporablja za izračunavanje, koliko zaposlenih na delovnem mestu ali projektu ustreza standardnemu polnemu delovnemu času.

Običajno se polni delovni čas obravnava kot 1 FTE, kar pomeni, da oseba, ki dela polni delovni čas, predstavlja 1 FTE. Če oseba dela samo polovični delovni čas, bo predstavljala 0,5 FTE, in tako naprej. Ta koncept se uporablja za ocenjevanje potreb po delovni sili in porazdelitev virov v organizacijah in projektih.

Primer uporabe FTE:

Če imate 4 zaposlene, od katerih vsak dela polni delovni čas, potem imate 4 FTE.
Če imate 8 zaposlenih, od katerih vsak dela polovični delovni čas, potem imate prav tako 4 FTE (8 * 0,5 = 4).
FTE se pogosto uporablja tudi za proračunsko načrtovanje, načrtovanje virov, obvladovanje projektov in druge vidike upravljanja z ljudmi in viri v organizaciji.

No posts were found.