Portfelj projektov

Portfelj projektov je izraz, ki se nanaša na celoto vseh projektov, programov in drugih delovnih nalog, ki jih organizacija izvaja ali načrtuje izvesti. Ta koncept je ključen za strateško upravljanje projektov in ima tri ključne značilnosti:

  • Strateški Pregled: Portfelj projektov omogoča organizaciji, da svo je projekte uskladi s svojimi strateškimi cilji. Z analizo portfelja lahko vodstvo določi, kateri projekti prispevajo k dolgoročnim ciljem podjetja in kateri morda ne.
  • Optimizacija virov: Učinkovito upravljanje portfelja projektov vključuje razporejanje in optimizacijo omejenih virov, kot so čas, denar in človeški viri, da se zagotovi maksimalen donos naložb in uspešnost projektov.
  • Upravljanje tveganj: Portfelj projektov pomaga pri identifikaciji in upravljanju skupnih tveganj, ki bi lahko vplivala na več projektov. S tem se zagotovi, da so tveganja ustrezno nadzorovana in minimizirana na ravni celotnega portfelja.   V praksi portfelj projektov ni zgolj zbirka vseh projektov, temveč strateško orodje za doseganje ciljev organizacije s pomočjo učinkovitega upravljanja in izbire projektov.

No posts were found.