Retrospektiva, tudi Retro

Retrospektiva je proces, ki se pogosto uporablja v agilnih metodologijah, kot je Scrum, in se uporablja za pregled preteklih iteracij ali projektov ter identifikacijo možnosti za izboljšave. To je ključen korak za zagotavljanje kontinuiranega izboljševanja in učenja iz izkušenj. Retrospektiva omogoča ekipi, da se zbere, analizira in razpravlja o tem, kaj je šlo dobro, kaj bi se lahko izboljšalo, in kako izvesti te izboljšave.

Ključne značilnosti retrospektive vključujejo:

Zbiranje povratnih informacij: Ekipa zbere povratne informacije o prejšnjem obdobju, nalogi, projektu ali iteraciji. To vključuje pozitivne in negativne vidike ter opazke.
Analiza rezultatov: Zbrane informacije se analizirajo, da se ugotovi, kaj je bilo dobro (stvari, ki jih je treba ohraniti) in kaj bi se lahko izboljšalo (stvari, ki jih je treba spremeniti).
Identifikacija izboljšav: Ekipa identificira konkretne korake in ukrepe za izboljšanje procesov, komunikacije, produktivnosti ali kakovosti.
Akcijski načrt: Na koncu retrospektive se oblikuje akcijski načrt, ki opredeljuje, kaj bodo člani ekipe naredili za izvedbo izboljšav. Vsaka izboljšava je dodeljena odgovorni osebi in ima določen rok izvedbe.
Ponovitev procesa: Retrospektiva je ponavadi reden proces, ki se izvaja na koncu vsake iteracije ali obdobja, kar omogoča trajno izboljševanje.

Retrospektive spodbujajo transparentnost, odprtost komunikacije in sodelovanje med člani ekipe. Omogočajo, da se napake obravnavajo konstruktivno in da se iz njih učimo. S tem pripomorejo k boljšemu delovanju ekip, večji zadovoljstvu članov ekipe ter boljšim rezultatom projektov.

No posts were found.