RACI matrika

RACI matrika je orodje, uporabljeno v projektnem vodenju za razjasnitev vlog in odgovornosti v projektih in procesih. RACI je akronim, ki izhaja iz angleških izrazov Responsible (odgovoren), Accountable (odgovoren za poročanje), Consulted (posvetovan) in Informed (obveščen). Uporaba RACI matrike pomaga preprečevati zmedo o tem, kdo v projektu kaj dela, in zmanjšuje tveganje za prekrivanje nalog. Glavni elementi RACI matrike so:

Responsible (Odgovoren): Oseba ali skupina ljudi, ki je odgovorna za izvedbo naloge ali aktivnosti. Običajno je več ljudi, ki so “odgovorni” za določene naloge v projektu.
Accountable (Odgovoren za poročanje): To je oseba, ki je končno odgovorna za pravilno in popolno dokončanje naloge. Ta oseba odobri delo, ki ga opravi “Responsible”. V vsaki aktivnosti ali nalogi bi moral biti samo en “Accountable”.
Consulted (Posvetovan): To so ljudje, katerih mnenja so zahtevana; običajno gre za strokovnjake ali tiste z določenimi veščinami, znanji ali pristojnostmi. S tem se zagotovi, da so ključne informacije in znanje vključeni v proces odločanja.
Informed (Obveščen): Osebe, ki jih je treba obvestiti o poteku ali odločitvah. Obveščanje je pomembno za zagotavljanje preglednosti in ustrezne komunikacije v projektu.

Uporaba RACI matrike vključuje ustvarjanje tabele, kjer so na eni osi navedene naloge ali ključne aktivnosti projekta, na drugi osi pa so ljudje ali vloge v projektu. Vsaka celica v tabeli potem določa, ali je ta oseba/vloga “Responsible”, “Accountable”, “Consulted” ali “Informed” za vsako nalogo.

RACI matrika je učinkovito orodje za zagotavljanje jasnosti in preprečevanje zmede v projektih, saj jasno določa, kdo je odgovoren za kaj, kdo mora biti vključen v odločitve in kdo mora biti obveščen o napredku.

No posts were found.