Vodenje projektov

Zagotovite si specializiranega projektnega vodjo za vodenje vašega kompleksnega projekta. Pogodbeni projektni vodja ali “rent-a-project manager” se bo hitro vključil v vašo organizacijo in prevzel naloge priprave projekta, načrtovanja faz in nalog ekipe, koordinacije zunanjih ponudnikov in izvajalcev ter poročanje o napredku in tveganjih projekta. Projektni vodja na zahtevo poskrbi tudi za eskaliranje in pripravo materialov za projektni svet (v kolikor je formiran na projektu).

Ciljna naravnanost
Prilagodljivost
Strokovnost
Ekspeditivnost
Timsko delo
Certificiranost
NDA zaupnost
Zanesljivost

Način vodenja projekta je odvisen od naročnikove situacije in izhodišč, ki jih skupaj uskladita naročnik in vodja projekta za optimalni pristop. Vodilo pri vodenju projektov je pragmatičnost (reduciranje nepotrebnih praks) ter baziranje na standardih in dobrih praksah projektnega vodenja.

Poiščite projektnega managerja za učinkovito vodenje vašega pomembnega projekta:

Projektni managerji na zahtevo

Izvajalci so prikazani po abecednem redu:

Primož Frelih

PMP in Scrum certificiran projektni vodja z 20 let praktičnih izkušenj v različnih industrijah (IT, digital, fintech, energetika, start-upi, ERP, IOT, industrija, javna uprava, EU projekti, …), tako na strani naročnikov kot ponudnikov storitev. Zanesljivost, ekipna in ciljna usmerjenost.

Spletna stran