Funkcionalne zahteve

Funkcionalne zahteve so del specifikacije projekta ali izdelka, ki opisujejo, kaj mora izdelek ali sistem narediti oziroma katere funkcionalnosti mora imeti. Te zahteve se osredotočajo na obnašanje sistema in določajo, kako se mora odzivati na določene vhode ali dogodke. Funkcionalne zahteve so bistvenega pomena za razvoj izdelka ali sistema, saj določajo njegove osnovne značilnosti in funkcionalnosti.

Nekaj primerov funkcionalnih zahtev:

Prijava uporabnika: Uporabnik se mora lahko prijaviti v sistem s svojim uporabniškim imenom in geslom.
Dodajanje izdelkov v košarico: Uporabnik mora imeti možnost dodajanja izdelkov v spletno nakupovalno košarico.
Izračun skupne cene naročila: Sistem mora izračunati skupno ceno naročila na podlagi izbranih izdelkov in njihovih cen.
Pošiljanje potrditvenega e-poštnega sporočila: Po uspešni oddaji naročila mora sistem samodejno poslati potrditveno e-poštno sporočilo uporabniku.
Prikaz seznama opravkov: Aplikacija za upravljanje opravkov mora prikazati seznam vseh opravkov, ki jih je uporabnik določil.
Ustvarjanje novega dokumenta: V urejevalniku besedil mora uporabnik lahko ustvaril nov dokument, ga urejal in shranil.

Funkcionalne zahteve so pomembne za razvojne ekipe, saj jim omogočajo razumevanje tega, kaj se od sistema pričakuje, in usmerjajo razvojne napore. Prav tako so osnova za testiranje sistema, saj omogočajo preverjanje, ali so vse zahteve izpolnjene. Poleg funkcionalnih zahtev se lahko specifikacija projekta ali izdelka dopolni tudi s t. i. nefunkcionalnimi zahtevami, ki se osredotočajo na lastnosti sistema, kot so zmogljivost, varnost, skalabilnost itd.

No posts were found.