PDCA ali Demingov krog

PDCA, kar pomeni Plan-Do-Check-Act ali v slovenščini načrtuj-izvajaj-preveri-ukrepaj, je metoda, ki jo je razvil dr. W. Edwards Deming za stalno izboljševanje kakovosti procesov, storitev in izdelkov. Ta metoda je znana tudi kot Demingov krog in je široko sprejeta v svetu projektiranja in vodenja projektov ter upravljanja kakovosti.

PDCA cikel vključuje štiri glavne korake:

Načrtuj (Plan): V prvem koraku se določijo cilji in načrtujejo aktivnosti za izboljšavo. To vključuje identifikacijo težav ali pomanjkljivosti, določitev ciljev izboljšave, razvoj načrta za dosego teh ciljev in določitev metrik za merjenje napredka.
Izvajaj (Do): V drugem koraku se izvajajo dejanske spremembe na podlagi načrta. To pomeni uresničevanje načrtovanih ukrepov in izvajanje sprememb v procesih, če je to potrebno.
Preveri (Check): Tretji korak vključuje zbiranje in analizo podatkov o izvajanju izboljšav. Preveri se, ali so bili cilji doseženi, in oceni se učinkovitost izvedenih ukrepov. Če se ugotovi, da cilji niso bili doseženi, je treba ugotoviti, zakaj in kaj je treba spremeniti.
Ukrepaj (Act): Četrti korak vključuje sprejemanje odločitev na podlagi rezultatov preverjanja. Če so bili cilji doseženi in izboljšave delujejo, se ukrepi ohranijo in nadaljujejo. Če cilji niso bili doseženi, se razmisli o spremembah v načrtu ali izvajanju, da bi se dosegli želeni rezultati. Ta korak vodi v novo načrtovanje (Plan) za nadaljnje izboljšave.

PDCA cikel omogoča sistematičen pristop k izboljšavam, ki temelji na zbiranju podatkov, analizi in prilagajanju strategije. Ta metoda je ključna pri zagotavljanju kakovosti in učinkovitosti na projektih in v organizacijah.

No posts were found.