Agilni manifest

Agilni manifest (Agile Manifesto) je ključen dokument v kontekstu agilnega razvoja programske opreme in pristopa k projektiranju in izvajanju projektov. Bil je rezultat srečanja skupine strokovnjakov za razvoj programske opreme leta 2001 in je predstavljen kot deklaracija, ki določa temeljne vrednote in načela agilnega razvoja. Agilni manifest poudarja prožnost, sodelovanje in odzivnost v razvoju programske opreme ter poziva k odpravi nepotrebnega birokracije.

Agilni manifest sestavlja štiri glavne vrednote, ki so:

Posamezniki in njihova medsebojna interakcija pred procesi in orodji: Poudarja pomembnost ljudi in njihovega sodelovanja v razvoju programske opreme.
Delujoča programska oprema pred izčrpno dokumentacijo: Poudarja dejstvo, da je glavni cilj ustvariti delujočo programsko opremo, ne pa preplaviti projektov s preveč dokumentacije.
Sodelovanje s strankami pred pogajanji o pogodbah: Poudarja potrebo po tesnem sodelovanju s strankami in njihovim sodelovanjem pri oblikovanju rešitev.
Spreminjajoče se zahteve sprejemamo, tudi v pozni fazi razvoja: Poudarja prožnost in odzivnost na spremembe, ki se lahko pojavijo med razvojem.

Poleg vrednot Agilni manifest vsebuje tudi 12 načel agilnega razvoja, ki podrobneje opisujejo, kako doseči te vrednote in uresničiti agilen pristop. Agilni manifest je postal temelj agilnih metodologij, kot so Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP) in drugi. Uporaba agilnih metodologij in načel je razširjena tudi izven razvoja programske opreme in se uporablja v različnih projektih in panogah za povečanje učinkovitosti, odzivnosti in prilagodljivosti.

No posts were found.