Time and Material – Obračun projekta po porabi

Obračun projekta po porabi, pogosto imenovan tudi “Time and Materials” (čas in material) ali T&M, je vrsta pogodbe v projektih, kjer se cena za izvedbo projekta določi na podlagi dejanske porabe časa in uporabljenih materialov. Ta model pogodbe se pogosto uporablja v projektih, kjer ni mogoče natančno napovedati obsega dela vnaprej ali kjer obstaja možnost sprememb med izvedbo projekta.

Ključne značilnosti obračuna projekta po porabi (T&M) vključujejo:

Dejanski čas: Izvajalec projekta zaračunava za dejansko porabljen čas svojih zaposlenih za izvedbo projektne naloge. Cena se običajno določi na uro ali na dan dela.
Uporabljeni materiali: Poleg časa se zaračunavajo tudi dejansko uporabljeni materiali, kot so surovine, oprema, programski paketi in druge potrebne komponente.
Prilagodljivost: Ta model omogoča veliko prilagodljivost in omogoča projektu, da se prilagodi spremembam zahtev ali obsega med izvajanjem.
Tveganje za naročnika: Naročnik projekta nosi tveganje, če se stroški povečajo zaradi podaljšanja izvajanja ali povečane porabe materialov.
Boljša prilagodljivost spremembam: Ta model je bolj primeren za projekte, kjer se pričakujejo spremembe v zahtevah ali kjer ni mogoče natančno določiti obsega dela vnaprej.
Transparentnost: Obračun po porabi omogoča večjo transparentnost, saj naročnik vidi dejansko porabo časa in materialov.
Spremljanje napredka: S spremljanjem porabe časa in materialov je mogoče natančno spremljati napredovanje projekta.

Obračun projekta po porabi (T&M) se običajno uporablja v projektih, kjer ni mogoče natančno napovedati obsega dela vnaprej ali kjer se pričakujejo spremembe med izvajanjem. Ta model omogoča večjo prilagodljivost, vendar lahko privede do večjega finančnega tveganja za naročnika projekta. V takih projektih je pogosto potrebno natančno sledenje porabi in upravljanje stroškov.

No posts were found.