UAT

UAT je kratica za “User Acceptance Testing,” kar v slovenščini pomeni “Sprejemno testiranje uporabnikov.” UAT je ključna faza v razvoju izdelka ali programske opreme, kjer se izdelek preizkusi v okolju, ki posnema dejansko uporabo s strani končnih uporabnikov.

Glavni namen UAT je zagotoviti, da je izdelek zadovoljil zahteve in pričakovanja uporabnikov ter da je pripravljen za uvedbo v živo okolje. Med UAT-om končni uporabniki izvajajo teste, preverjajo funkcionalnosti, uporabniško izkušnjo in preverjajo, ali izdelek izpolnjuje njihove potrebe.

Ključni elementi UAT vključujejo:

Testni scenariji: Priprava testnih scenarijev, ki temeljijo na dejanskih scenarijih uporabe, ki jih pričakujejo uporabniki.
Testiranje funkcionalnosti: Preverjanje, ali izdelek izpolnjuje funkcionalne zahteve, navedene v specifikacijah.
Testiranje uporabniške izkušnje: Preverjanje, ali je uporabniška izkušnja prijazna in učinkovita ter ali se uporabniki znajdejo v sistemu.
Preverjanje napak: Identifikacija in dokumentacija morebitnih napak ali težav, ki se pojavijo med UAT-om.
Potrditev sprejetja: Po uspešnem UAT-u se izdelek potrdi za uvedbo v živo okolje, kjer ga bodo uporabljali vsi uporabniki.

UAT je ključen korak v procesu razvoja izdelka, saj omogoča identifikacijo morebitnih težav ali pomanjkljivosti, preden izdelek doseže končne uporabnike. To pomaga zagotoviti visoko kakovost in zadovoljstvo uporabnikov ob lansiranju izdelka.

No posts were found.