Nadzor projektov

Nadzor skozi celoten življenjski cikel projekta.

Od vzpostavitve projekta, iskanja relevantnih ponudnikov, ekipiranja. Sodelovanje na projektnih nadzornih svetih in predlaganje konsktruktivnih predlogov.

Nadzor nad procesom vodenja projekta na strani naročnika in izvajalca.

Nadzor nad napredkom projekta v primerjavi s kriteriji časovnice, projektnega proračuna in pričakovanih dobav projekta.