PBI – Product Backlog Item

Product Backlog Item (PBI) je koncept, ki se uporablja v okviru agilnih pristopov, zlasti v okviru Scruma, za opis in sledenje funkcionalnim zahtevam in nalogam, ki so potrebne za razvoj produkta. PBI je enota dela v Product Backlogu, ki je seznam vseh funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev, ki jih je treba izpolniti med razvojem produkta.

Ključne značilnosti PBI vključujejo:

Opis zahteve: PBI vsebuje opis funkcionalne ali nefunkcionalne zahteve, ki jo je treba izpolniti. Opis je običajno napisan iz perspektive uporabnika in opisuje, kaj naj bi bil rezultat te zahteve.
Vrednost za uporabnika: Vsak PBI mora imeti določeno vrednost za uporabnika ali stranko. To pomeni, da naj bi izpolnitev te zahteve prinesla koristi ali izboljšave za uporabnika produkta.
Prioiriteta: PBI so običajno razvrščeni po prioriteti v Product Backlogu. To pomeni, da so tiste zahteve, ki so bolj kritične ali pomembne, postavljene višje na seznamu.
Velikost in ocena: PBI se lahko oceni glede na njihovo velikost, kompleksnost ali čas, potreben za izvedbo. To omogoča ekipi, da bolje načrtuje svoje delo in izbira, katere zahteve bodo izvedli v določenem razvojnem ciklu.
Spremljanje in sledenje: PBI se spremljajo in sledijo med razvojem produkta. Ko se PBI izpolni, se premaknejo iz Product Backloga v Sprint Backlog (za določen razvojni cikel) in nato v Done, ko so dokončane.
Izboljšave in prilagoditve: Product Backlog je dinamičen seznam, kar pomeni, da se lahko PBI dodajajo, spreminjajo in odstranjujejo glede na spremembe v potrebah strank ali uporabnikov ter feedback razvojne ekipe.

PBI je ključen element agilnih metodologij, saj omogoča transparentno upravljanje zahtev in nalog v projektu. Ekipa redno pregleduje Product Backlog, da bi izbrala zahteve za izvedbo v vsakem Sprintu, kar omogoča iterativni razvoj produkta v skladu z nenehnimi spremembami in potrebami uporabnikov.

No posts were found.