Mikroplan faze projekta

Mikroplan faze projekta je podroben načrt za izvedbo določene faze projekta. Ta načrt vključuje specifične naloge, aktivnosti, roke in vire, ki so potrebni za dosego ciljev te faze. Mikroplaniranje je ključno za učinkovito upravljanje projekta, saj omogoča natančno spremljanje napredka in usklajevanje dejavnosti.

No posts were found.